BELGE LİSTESİ/ CERTIFICATION LIST
Firma Adı / Company Name: NURŞEN İŞMAN- İŞMAN DANIŞMANLIK
Belge Türü / Certificate Type: HYB
Sıra NoBelge No
(Certificate Number)
Üretim/Hizmet Yeri Adresi
(Adress of The Manufacturing Place)
Marka Adı
(Trademark)
TS No/Regülasyon No
(Related Standard)
Ürün/Hizmet/Laboratuvar Kapsamı
(Scope of Certificate)
İngilizce Kapsam
(Scope in English)
155-HYB-2714ULUGAZİ MAH. İSTİKLAL CAD. MUHARREM KEFELİ APT. NO.28, K.5, D.9 İLKADIM 1. TS 13573 (26.09.2013) İŞ YERLERİ - DANIŞMANLIK HİZMETLERİ - SINIFLANDIRMA - GENEL VE ÖZEL KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN A.Hizmet sektörü için danışmanlık hizmetleri: Kalite ve toplam kalite yönetimi, Hizmet Yeterlilik belgelendirmesi, Pazarlama yönetimi danışmanlığı, Ergonomik analiz, Yönetim danışmanlığı, Kıyaslama (Benchmarking), Hata modu ve etki analizi, İstatistik süreç kontrolleri, Yönetim süreçlerinin performans analizi, Organizasyon geliştirme ve performans arttırma planlaması B. Sanayi sektörü için danışmanlık hizmetleri: Yatırım projeleri(yeni yatırım, tevsi, yenileme, idame ve proje analizi), Yatırım Yapılabilirlik (fizibilite) etüdü, Pazar şartları, Pazar payı analizi, Pazarlama stratejisinin belirlenmesi, Teknik analiz, Finansal analiz, Üretim yönetimi, Üretim plânlaması, Uzun dönemli plânlama, Orta dönemli plânlama (ana plânlama), Kısa dönemli plânlama (ayrıntılı plânlama), Makina ve insan gücü plânlaması, Malzeme plânlaması, Sistem analizi, Stratejik yönetim, Üretim planlama, Üretim sistemleri, Siparişe göre üretim, Parti üretim, Sürekli (seri) üretim, Kesikli seri üretim, İş yükleme, Üretim kontrolü, Kurumsal kaynak plânlaması, Malzeme ihtiyaç plânlaması, Ana üretim çizelgesi, Üretim kaynakları plânlaması, Tam zamanında üretim, Yönetim bilgi sistemi, Dağıtım kaynakları plânlaması, Kaba kapasite plânlanması, Kapasite ihtiyaç plânlaması, İş etüdü, Metot etüdü, İş akım şeması, İşçi tipi süreç akım şeması, Malzeme tipi süreç akım şeması, Donatım tipi süreç akım şeması, Çoklu etkinlik şeması, Gezi şeması, Etkinlik etüdü, İş ölçümü, İş örneklemesi, Zaman etüdü, Standard performans belirleme, Temel zaman, Standard zaman, Önceden saptanmış zaman standardları, Fabrika akış analizi, Hat analizi, Grup analizi, Üretim akış analizi, Fabrika organizasyonu ve yerleştirme düzeni, Grup yerleşim düzeni, Hat yerleştirme düzeni, Sürece göre yerleştirme düzeni, Ürüne göre yerleştirme düzeni, İstatistiksel süreç kontrolleri, Kalite politikası, Kalite kontrol, Kalite (ISO-9001) danışmanlığı, Kalite yönetim sistemi, Malzeme ihtiyaç plânlaması,